Innlegg

Som fra en annen tid

Sånn passe apokalyptisk

Sveve over stranden

Fra Blur til renessansen