Innlegg

Fargesterk western

Passe tøft, passe teit

Ufokusert om Lady Day

Antihelt i krise

Solid spionthriller

Filmblogg: Kompliserte skumlerier

For macho for sitt eget beste