Innlegg

Et hederlig forsøk

Et oppdiktet drap fra virkeligheten